Praktiske oplysninger
Aflevering - afhentning
Når barnet bliver afleveret eller hentet, skal I  kontakte en af de ansatte i børnehuset, og trykke jer ind/ud på tabulex.
Er det en anden end sædvanligt, der henter barnet - skal der gives besked.

Bedsteforældredag
En gang årligt inviteres børnenes bedsteforældre til hyggedag i børnehuset fra kl. ca. 9.30 - 12.30. Der bliver i den anledning planlagt forskellige aktiviteter. Hvis børnenes bedsteforældre ikke kan deltage, er mostre, tanter, onkler eller en nabo selvfølgelig meget velkomne. Det er en dejlig dag, hvor både børn og bedsteforældre nyder at være sammen. Vi mener, det er vigtigt, at de mennesker som børnene har et nært forhold til, også kender børnehuset.

Børn med anden religion eller etnisk baggrund
Vi ønsker at tage hensyn til børn, som har en anden religion eller etnisk baggrund. Vi fastholder dog vore traditioner omkring højtider – fødselsdage og lign. Her må familien selv vælge til og fra, hvis det er nødvendigt.

Børnenes garderobe
Garderoben skal ryddes op hver dag. Hver fredag skal den tømmes helt.
Cykelhjelme på legepladsen
Cykelhjelm må under ingen omstændigheder anvendes under leg på legeplads, da barnet kan blive kvalt, hvis remmen sætter sig fast eller kommer i klemme” (sundhedsstyrelsen)

Falck og skadestuen
Børnehuset har et Falck abonnement. Hvis et barn kommer til skade, og vi er i tvivl, om skadens omfang, ønsker vi en lægelig vurdering. Vi tager derfor hellere en gang for meget på skadestuen end en gang for lidt. Vi underretter straks forældrene og aftaler nærmere vedr. transport til skadestuen.

Fastelavn
Til fastelavn er børnene klædt ud. Vi slår katten af tønden stuevis og leger forskellige lege og spiser fastelavnsboller.

Ferie/fridage
Dit barn har lange ”arbejdsdage” i børnehuset – og har derfor også brug for det pusterum som ferie, – fridage og omsorgsdage giver. Derfor forventer vi, at I holder ferie sammen med jeres barn.
For at  vi som personale kan planlægge vores personale ressourcer, vil vi op til ferierne bede forældrene om at udfylde Udsendte feriesedler på tabulex.

Forældremyndighed
I flg. Loven om forældremyndighed, har den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, ret til at indhente oplysninger om barnet i institutionen. I bedes give besked, såfremt der sker ændringer i, hvem der har forældremyndigheden.
Forældresamarbejdet
Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde mellem forældre og personale. Det er vigtigt, at vi er åbne over for hinandens holdninger, og vi bestræber os på at orientere hinanden om alle de forhold, der kan være af betydning for barnet. Vi vil skabe mulighed for samvær, forældre, børn og personale imellem. For at opfylde dette har vi planlagt forskellige aktiviteter.
Og så en bøn til jer forældre:
Ved sygdom vil vi gerne vide besked. Når I kommer om morgenen og I har brug for hjælp til at vinke med jeres barn vil vi meget gerne gøre dette.

Forældresamtaler
Hvert år i oktober/ november tilbyder vi en snak omkring jeres barns trivsel. 
Når et barn er startet i børnehaven tilbydes der en snak efter 3 - 6 måneder.
Hvis I derudover har brug for en samtale, så kontakt en pædagog fra barnets stue.

Friplads
Der kan søges om økonomisk friplads. Dette gøres elektronisk.

Fødselsdag
Dit barn kan holde fødselsdag i børnehuset eller hjemme for stuens børn. Barnet får altid en lille gave af børnehuset.
Når barnet holder fødselsdag i børnehuset, kan der medbringes kage eller is. Ingen slikposer.
Hvis du vælger at give et måltid mad er her et par forslag:
  • boller/rugbrød med pålæg
  • sammenkogt ret
  • pizzaer
  • pita brød
  • frikadeller
  • pandekager
  • sandwich
  • og mange flere ting


Vedr. invitationer: hvis man ønsker at invitere børn hjem til fødselsdag, og invitationen ikke gælder hele børnegruppen, skal der ikke uddeles fødselsdagskort i børnehuset.

Hjemmeside:
www.bolderslevbornehus.dk

Kugler - snore i tøjet
Med baggrund i dødsulykker opfordres I kraftigt til at fjerne kugler - knuder - snore fra børnenes tøj. Brug velcrobånd. I børnehaven bruges der ikke halstørklæder - brug elefanthuer.

Måltider
Vi spiser frokost kl. 11 – og ”frugt” kl. 14. Børnene skal medbringe en sund og nærende madpakke til frokost – og ligeledes et sundt og nærende ”frugtmåltid”: feks. frugt – grøntsager – grovbrød/ boller.
Vi får økologisk mælk i børnehuset til hvert måltid  
Vi holder maddag ca.1 gang pr. måned. 

I vuggestuen får de formiddagsmad ca. kl. 8.30, de spiser frokost ca. kl. 10.45 og eftermiddagsmad når de står op fra middagsluren.

Opslagstavler
På opslagstavlen i forgangen hænger referater fra bestyrelsen, samt lister over bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er der nyt fra kommunen. I kan som forældre ligeledes bruge opslagstavlen. På stuens opslagstavler kan man følge med i, hvad der sker på stuerne. 

Påske
Vi holder påskefrokost og får besøg af påskeharen.

Lukkedage
Lukket d. 24 og 31 december.

Skiftetøj
Børnene skal medbringe skiftetøj, overtøj efter årstiden samt regntøj og gummistøvler. Husk navn i tøjet og fodtøjet.
I vinterhalvåret skal indesko (pusser, sandaler el. lign.) medbringes.

Sprogvurdering
Der laves en sprogvurdering af barnet inden barnet er 3,4 år, og inden skolestart.

Sygdom
Børn med feber og smitsomme sygdomme modtages ikke i børnehuset. Når børnene er syge eller holder fri, skal I meddele børnehuset dette.I kan selv skrive det på tabulex hjemmefra. Ved kroniske sygdomme  kan personalet – efter aftale – sørge for, at børnene får nødvendig medicin i børnehuset, feks. astma medicin. Ellers henstiller vi til, at medicin gives til børnene derhjemme under forældrenes ansvar.

Søskenderabat
Der gives søskenderabat i form af nedsættelse af forældrebetalingen med 50% i den billigste institution. 

Tavshedspligt
Bestyrelsen og personalet i børnehuset har tavshedspligt.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i måneden. Blanketter fås ved henvendelse til personalet.
Smedefod 4B, 6392 Bolderslev, Tlf.: 73768333