Forældrebestyrelsens formål

Dagtilbudsloven.

Forældre med børn i en kommunal eller en selvejende daginstitution eller kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne af dagtilbud skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen:
 • Skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde.
 • Råderet over (del af) budgettet
 • Inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på pædagogiske læreplaner..
 • Skal medvirke i indstilling og ansættelse af leder.
 • Har indstillingsret ved ansættelse af personale.
Kommunalbestyrelsen:
 • Har det overordnede ansvar – og beslutter institutionens - og ledelsestruktur.
 • Udarbejder mål og rammer
 • Godkender læreplaner
 • Drøfter(og handler evt. på) institutionernes evaluering af den pædagogiske læreplan
 • Skal føre tilsyn.
Daginstitutionens leder:
 • Har den pædagogiske og administrative ledelse
 • Ansvar for at udarbejde, offentliggøre og evaluere læreplanen
 • Ansvarlig for inddragelsen af forældrebestyrelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan..

Smedefod 4B, 6392 Bolderslev, Tlf.: 73768333