Bevægelsespolitikken
Bevægelsespolitik I Bolderslev Børnehus

Vision 
- At leg/bevægelse er en naturlig del af vores hverdag.
-At vi ved hvorfor vi gør som vi gør.
- At vi bruger både ude og inde områderne.
- At vi lærer børnene at det er naturligt at udfordre sig selv.

Værdigrundlag 
- Leg/bevægelse
- Glæde
- Spontanitet

Bevægelsespolitikkens formål 
- Man lære igennem kroppen.
- Det er sundt.
- Det giver glæde.
- Det giver energi.
- Øger kropsbevidstheden.
- Giver sejre (kan pludselig nye ting).
- Er et socialt redskab.

Succeskriterier 
- Gå på mod hos det enkelte barn
- Naturlig glæde.
- At det enkelte barn udvikler sig i løbet af sin tid i Børnehuset
- At vi voksne bliver overflødelige, så barnet selv kan sætte lege igang

Indsatser
- Gode rollemodeller/give ideer, vi bruger bevægelseslege til samling og vi sætter lege hvor vi bevæger os, igang ude på legepladsen.
- Vi holder OL uge, som er fuld af bevægelse
- At vi udstråler glæde/ så det smitter på børnene.
- Bruge hinandens ressourcer.
Smedefod 4B, 6392 Bolderslev, Tlf.: 73768333